Stern Polska

ART.10.200.000 MASZYNA DO TRASOWANIA WYKROJNIKÓW

Maszyna przystosowana
do prostszego i precyzyjniejszego znaczenia stali (również wewnątrz wykrojnika). Głowica (przyrząd
z metalu twardego) również obrotowy ma możliwość wykonania wielu typów nacięć, którą można szybko przestawić na różne wysokości
co daje możliwość używania różnego typu stali.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie na powietrze sprężone:
Rozmiary:
Waga ok.

Bar
mm (LxPxK)
Kg

min. 7
450x500x1000
61Copyright (C) 2007 Stern - Polska Projektowanie stron - InvestMag