Stern Polska

ART.11.500.000 MASZYNA DO OBLICZANIA OBWODÓW MODELI "TOPP-ONE"

Miernik poprzez skanowanie optyczne z dużą dokładnością i szybkością automatycznie wymierza stal.Obliczony wymiar natychmiast zostaje przedstawiony (w cm.)
na wyświetlaczu dużych rozmiarów. Możliwe jest mierzenie całych serii. Maszyna połączona jest bezpośrednio z nożycami i z systemami obliczającymi ilość potrzebnej stali. Na zamówienie z boku maszyny montowana drukarka do drukowania pomiarów.

DANE TECHNICZNE

Grubość kartonu:
Średnica modelu max:
Szybkość odczytu
Parametry odczytu
Możliwy błąd pomiaru na 20 serii

mm
mm
(LxP)
mm/s

0,25
1500
x500
250
1Copyright (C) 2007 Stern - Polska Projektowanie stron - InvestMag